Chráněná dílna

Chráněná dílna

Chráněná dílna HANDICO s.r.o. byla založena v červenci 2007 se základním cílem vybudovat moderní, dynamickou a stabilní chráněnou dílnu, která  bude poskytovat v rámci náhradního plnění reklamní, obchodní a účetní služby. Cílem chráněné dílny je také ukázat veřejnosti a zaměstnavatelům, že tělesný handicap není překážkou v možném zaměstnávání těchto osob. Chráněná dílna HANDICO sídlo v Pardubicích v ulici Lonkova 510 v místní části Polabiny.

 

 

Co je chráněná dílna

Chráněná dílna je obecný název pro zaměstnavatele zaměstnávající více jak 60% zaměstnanců se zdravotním postižením. Chráněné dílny se dříve zabývaly různými činnostmi, nejčastěji však výrobou různých předmětů. V dnešní době, ale již chráněné dílny vedou účetnictví firmám, kompletně řeší dodávky zboží a služeb v rámci náhradního plnění, provozují kavárny a další zařízení.

 

 


Chráněné dílny v současnosti

S účinností od 1. ledna 2012 už dle zákona č. 425/2004 Sb., o zaměstnanosti byly chráněné dílny nahrazeny institutem chráněné pracovní místo. To však neznamená, že chráněné dílny v praxi neexistují. Změna je v tom, že zákon č. 435/2004 Sb, o zaměstnanosti s tímto právním institutem již dále nepočítá, ale ve skutečnosti chráněné dílny fungují dál. Podle předchozí právní úpravy obsažené v zákoně č. 435/2004 Sb, o zaměstnanosti, poskytoval Úřad práce zaměstnavateli příspěvek na vytvoření chráněné pracovní dílny. Nyní ovšem už v zákoně o zaměstnanosti institut chráněné dílny nefiguruje. Místo něho existuje institut chráněné pracovní místo. Z uvedeného vyplývá, že zaměstnavatele osob se zdravotním postižením mohou mít i nadále název pracoviště "chráněná dílna".

MmRlN